För att komma i kontakt med Filip gällande bokning, samarbeten och övrigt 

kontakta manager My Skoog på ALL THINGS LIVE. my.skoog@allthingslive.se   0700-528737  www.allthingslive.se

kontakta manager My Skoog på ALL THINGS LIVE
my.skoog@allthingslive.se   0700-528737  www.allthingslive.se

©2022 filip dikmen foto: medljus robert eldrim  webprod: blomill

För att komma i kontakt med Filip gällande bokning, samarbeten och övrigt 

kontakta manager My Skoog på ALL THINGS LIVE. my.skoog@allthingslive.se   0700-528737  www.allthingslive.se

kontakta manager My Skoog på ALL THINGS LIVE
my.skoog@allthingslive.se   0700-528737  www.allthingslive.se

©2022 filip dikmen foto: medljus robert eldrim  webprod: blomill